Türk Eğitim Sisteminde Öğretilen İyi Bilgiler

Türk Eğitim Sisteminde Öğretilen İyi Bilgiler
Türk Eğitim Sisteminde Öğretilen İyi Bilgiler

Türk Eğitim Sisteminde Öğretilen İyi Bilgiler – Maalesef Türkiye’de eğitim pek olumlu şekilde anılmıyor. Bunun en temel sebebi eğitimde bir türlü çözemediğimiz ezberci zihniyet ve baskıcı eğitimdir. Sokakta gördüğümüz her on öğrencinin dokuzu verilen eğitimden memnun değil. Çoğu kendi ilgi alanlarından uzak olan konularda eğitim görüyor. Tabii ki gençlerimizin matematikten, fizikten uzak bir eğitim almasını istemeyiz ama onlara ilgilendikleri konularda da eğitim vermeliyiz. Zira yazılıma ilgi duyan bir gence zorunlu eğitim hayatı boyunca yazılım göstermez, destek yerine köstek olursak o genç vatanımıza nasıl hayırlı olur ki?

Ülkemizde eğitim sistemini hep eleştiriyoruz, ancak iyi olduğumuz bir konu da var: tarih bilinci aşılamak. Bizim gençlerimiz Göktürk yazıtlarından günümüze her şeyi şakır şakır anlatabilecek düzeyde tarih bilincine ve sorumluluğuna sahiptir. Onlara bu tarih bilincini ve tarih sorumluluğunu aşılama yolunda en büyük güç kaynağımız eğitimimiz. Çocuklarımız belki on ikinin karesini bilmiyor olabilir ama bin yetmiş bir Malazgirt zaferini çok iyi biliyorlar.

Eğitim sisteminin olumlu bir yanı da derslerin süresi. Ders süreleri tam kararında. Daha uzun olursa ilgi dağılır, daha kısa olursa konular bağlanamaz. Okullarda yabancı dil eğitimi verme düşüncesi de çok yerinde. Ne demişler ”Bir dil bir insan iki dil iki insan.” Ancak uygulamadaki başarımız tartışmaya açık bir konudur.

İlginizi Çekebilir  Anasınıfı Kuralları Nelerdir?

Türk Eğitim Sisteminde Öğretilen İyi Bilgiler – Sistem Değişiklikleri

Sık sık yaşadığımız sistem değişiklikleri kaçınılmaz bir durum olmakla beraber olumlu ve olumsuz bir takım durumları da beraberinde getirmiştir. Değişen çağa ayak uydurmak için yapılan sistem değişiklikleri ezber yapan, tabiri caizse ot gibi yetişen öğrenciden ziyade iyi analiz yapan, doğru bilgi ve yanlış bilgi ayrımını gözeten öğrenciler yetiştirme düşüncesinde olsa da şu ana dek pek başarılı olunduğu söylenemez.

Her ne kadar sistemi sık sık eleştirsek de bireyin kendini geliştirmesi kendi ellerindedir. Nazlı Akbalık Çiğli Anaokulu nda öğretilen en büyük şey, ezbercilikten ziyade sorgulamaya ve araştırmaya yönelinmesi gerektiğidir. Belki bir şeyi tam anlamıyla öğrenmemiş olabilirler, ancak onu araştırmaya yöneltmek gençlerimiz için olumlu bir adımdır. Her şey eleştirmekle olmaz. Buna çözümü yine gençlerimiz bulmalıdır.

Instagram Sayfamızı buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz