İyi Eğitim İle Neler Yükselebilir?

İyi Eğitim İle Neler Yükselebilir
İyi Eğitim İle Neler Yükselebilir

İyi Eğitim İle Neler Yükselebilir? Eğitim; bir bireyin, çekirdek ailenin, şehrin, ülkenin ve sonuçta tüm Dünya toplumlarının gelişimi için en önemli araçtır. İnsanların doğuştan sahip olduğu gizli yetenekleri açığa çıkarmasına, daha güçlü, daha yaratıcı karakterler oluşturmasına hizmet etmek zorundadır. Çocuklara verilecek iyi eğitim, onların dünyayı özgürce keşfetmelerine ve kişisel bakış açılarından yorumlayabilmelerine yardımcı olmalıdır. Bir ülke adına eğitimde ulaşılması gereken ana hedef gelecek nesillerde kişilik yaratmak olmalıdır.

Bireysel Olarak İyi Eğitimin Faydası

Eğitim sadece bilgi edinme süreci değildir, aynı zamanda öğrenimi de içinde barındırır. Matematik, fizik, kimya, yabancı dil ya da ahlak konuları ile beraber, kendi varlığını ve dünyayı daha iyi yorumlama olanağı sunar. İyi eğitim alan bireyler sadece belirli konularda teorik bilgiler edinerek, birkaç sınava girip kazanmak ve tercihi olmayan bir meslek sahibi olarak hayatlarını devam ettirmek amacı gütmezler, öğrenim sürecinde edindikleri bilgileri uygun şekilde kullanabilmenin etkili yollarını bulur, öğrendiği bilgileri özümser ve günlük hayatlarında uygulayabilirler.

Toplumsal Olarak İyi Eğitimin Faydası

Eğitimin toplumsal faydasından bahsetmek için yukarıda ki bireysel eğitim yollarını iyi anlamak gereklidir. İyi eğitimli bir toplum oluşması için iyi eğitimli bireyler yetiştirebilmek gerekir. Bir toplumun eğitim düzeyi ile demografik yapısı arasında yakın bir ilişki vardır. Eğitim seviyesi yüksel toplumlarda genel sağlık göstergelerinin çok daha gelişmiş olduğu bir gerçektir.

İlginizi Çekebilir  Anasınıfı Öğretmeninin Özellikleri Ne Olmalıdır?

Nazlı Akbalık Anaokul’u Eğitimli Bireyler Yetiştirir

Aynı şekilde uluslararası piyasalarla rekabet edebilmenin ve istihdam yaratabilmenin en net yolu eğitimli bireyler yaratmaktan geçer. İyi eğitimin, toplumlar üzerinde ki sosyal faydalarını da göz ardı etmemek gerekir. Dünya çapında müzisyenler, tiyatro ve sinema oyuncuları, ressamlar ve hatta bilim adamları yetiştirebilmek içinde, dünyayı görecek, algılayacak ve yorumlayacak kadar geniş bir bakış açısıyla eğitilmiş bireyler yetiştirmek hayati önem taşır.

İyi Eğitim İle Neler Yükselebilir? Ülkemizin Eğitim Seviyesi

Dünya genelinde üç yılda bir yapılan ve uluslararası eğitim ölçme sistemi olarak adlandırılan PISA araştırmalarına ülkemiz 2003 yılından bu yana katılmaktadır. Burada yapılan değerlendirmeler, ülkelerin çocuklarını ne kadar iyi eğittiklerini ölçmek üzerinedir.

Bu değerlendirme öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük hayatta kullanma, belirli durumlarla ilgili sorunları çözümleme ve öğrendiklerinden mantıksal yorumlamalar yapabilmesi üzerinedir. PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye 72 ülke arasında 50. Sırada yer almış ve önceki yıllarda ki testlere göre performansı düşmüştür.

Instagram Sayfamızı buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz