İngilizce Eğitim Alan Öğrencilerin Başarı Sıralaması

İngilizce Eğitim
İngilizce Eğitim

Ülkemiz dünya dili olarak kabul edilen İngilizce eğitimini yıllardır başarılı bir şekilde uygulamaya çalışmaktadır. Bir öğrencinin ilkokuldan üniversiteye kadar aldığı İngilizce eğitim sürecinin başarısı aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1.İlkokul İngilizce Eğitimi

Ülkemizde ilkokuldan başlayan İngilizce eğitiminin ders saatleri oldukça kısa tutulmaktadır. Bunun yanı sıra öğrenci İngilizce eğitimine ayıracak zamanı diğer derslerden bulamadığı için ezberci bir yola koyulmakta ve sadece kalıpları ezberleyerek dersten geçme gayretinde bulunmaktadır.

2. Lise İngilizce Eğitimi

Ülkemizde ilkokulda kazılan ezberci mantık lise zamanlarında da yer alırken öğrencilere İngilizce eğitimi yalnızca ders çatısı altında olduğu için verilmektedir. Öğrencilerin üniversite sınavında başarı sağlamalarını bekleyerek, İngilizce eğitim seviyesi çıta olarak aynı yerinde kalmaktadır. İngilizce dersinde kelimelerin yalnız İngilizce telaffuz edildiği konuların Türkçe olarak anlatılması da bu durumun başlıca sebebidir.

3. Üniversite İngilizce Eğitimi

Üniversiteler, öğrencilerimizin İngilizce eğitiminde en çok başarı sağladığı eğitim kurumlarıdır. Bu durumu başlıca iki nedene bağlayacak olursak; öğrencinin artık kendini ve dünyayı anlaması, uzmanlık kazanacağı alanın kaynaklarının İngilizce dilinde olmasıdır. Ülkemizde çoğu üniversite artık İngilizce eğitime geçmiş olmakla birlikte öğrencilere bir yıl hazırlık eğitimi vermektedirler.

İlginizi Çekebilir  Yaz Okulunda Verilen Eğitim

Hazırlık eğitimleri bu zamana kadar alınan eğitimin bir kaç gömlek üstündedir. Çünkü dersler İngilizce olarak işlenir, istekler ve sorunlar İngilizce olarak dile getirilir ve öğrenciye alanında dillere pelesenk olmuş bazı kelimeleri süsleyerek anlatılarak öğrencinin derse ilgi ve alakası arttırılır.

Nazlı Akbalık Anaokulu İngilizce Eğitme Önem verir

Yukarıda bahsedilen üç eğitim seviyesinden anlaşıldığı üzere İngilizce eğitim yalnızca son safhada az da olsa başarıya ulaşmaktadır. Ülkemiz son 7 yılda İngilizce yeterliliğini 10.14 puan arttırarak yeterlik arttırma oranında 11.23 ile en çok yeterlilik arttıran Kazakistan’ın altında yer almaktadır. İngilizce yeterliliğini ikinci en çok arttıran ülke olunmasına rağmen dünya sıralamasında ülkemiz sonuncu ülke pozisyonundadır.

Türkçe dilinin diğer dillere göre daha aykırı bir dil olduğu ve sondan eklemeli bir dil olduğu tüm dünya tarafından bilinen bir olgudur. Ancak buna rağmen ülkemiz İngilizce eğitim standartlarını sıralama gözetmeksizin arttırma ve geliştirme yolunda gayet iyi bir başarı grafiği çizmektedir.

Instagram Sayfamızı buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz