Ailelerin Çocukların Eğitiminde Söz Sahibi Oluşu

Ailelerin Çocukların Eğitiminde Söz Sahibi Oluşu
Ailelerin Çocukların Eğitiminde Söz Sahibi Oluşu

Ailelerin Çocukların Eğitiminde Söz Sahibi Oluşu – Eğitim, bir çocuğun yeteneği ya da ilgisi hangi konu, sanat, bilim dalı üzerindeyse o doğrultuda kazanımlar sağlaması ile gerçekleşir. Bir bireyin belirli bir yaşa gelene kadar ayırt etme gücü ve düşünce dünyası eksik, kendini tanıma, tanımlama ve karar alma kabiliyeti gelişmemiş durumdadır. Bu yüzden eğitim almaya adım atarken alınacak eğitimin ne yönde olacağına aileler karar vermektedir.

Kendini anlamlandırmaya başlayan bir çocuğun eğitimine doğrudan aile yön vermemeli sadece yeteneği ya da ilgisi doğrultusunda yönlendirmeli ve desteklemelidir. Çocuklarının eğitimi konusunda aileler, kendi istedikleri eğitimi aldıran veya çocuğun istediği eğitimi aldıran aileler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Kendi İstediği Eğitimi Aldıran Aileler

Anne ve babalar çocuklarının üzerinde söz sahibidirler. Özellikle temyiz kudretine sahip olana kadar çocukları hakkında tüm kararları aileler verir. Çoğu aile bu durumu fazla abartır. Kendi hayallerini, arzularını, ilgi ve alakalarını çocuk üzerinde gerçekleştirmeye çalışırlar. Oysa çocukların farklı hayal dünyaları, farklı arzuları, farklı yetenekleri vardır. Bu gerçeği bir kenara iterler ve çocuğu istemediği bir eğitime mecbur bırakırlar.

İlginizi Çekebilir  Araştırma Yaparak Eğitime Kaydolmak

Ailelerin Çocukların Eğitiminde Söz Sahibi Oluşu – Araştırmalar

Araştırmalara göre böyle durumda olan çocuklar okudukları okulları, eğitim aldıkları bölümü sevmemekte ve başarısız olmaktadırlar. Yıllarca istemedikleri bir mesleği yapmamak için çoğu bireyin sonradan tekrar sınavlara girip yeniden okuyup meslek değiştirdikleri görülmektedir. Kendi istedikleri eğitimi çocuğa zorla aldıran aileler, çocuğa saygı duymayı ve çocuğu yönlendirmeyi bilmeyen bir ebeveyn konuma düşmektedirler.

Çocuğun İstediği Eğitimi Aldıran Aileler

Belirli bir yaşa gelen çocuk, kendinin, yeteneklerinin ve ilgisinin ne yönde olduğunun farkında olmaya başlar. Hangi meslek mensubu olmak istediğine, neler yapıp yapamayacağına karar verir. Aileye düşen de düşünülen, istenilen bu kararlara saygı duymak ve çocuğa alacağı bu yöndeki eğitim konusunda yardımcı olmaktır. Bunu gerçekleştiren ailelerin çocukları yapmış oldukları işlerde daha mutlu ve hevesli olmaktadır.

Aileler elbette çocukları üzerinde haklara sahiptir. Bunların başında eğitimleri konusundaki hakları gelir. Aileler eğitim konusunda çocuk üzerindeki haklarını onu doğru yönlendirme ve yeterince destekleme olarak kullanmalıdır. Böylece çocuk doğru bir eğitim alır ve bu eğitim hayatını ve sonrasını severek, isteyerek ve zevkle geçirir.

İlginizi Çekebilir  Çiğli Anaokulu Kayıt

Instagram Sayfamızı buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz